FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Welkom bij XIRIUS, advocatenassociatie

De geschiedenis van Xirius is deze van een bevoorrechte alliantie van verschillende hoogst gespecialiseerde advocaten die een eersterangs dienstverlening promoten, in een klimaat van eerbied voor de autonomie van ieder van hen.

Elke kern van deskundigheid komt als een bevoorrechte plaats naar voor waar de cliënt persoonlijkheden ontmoet die het beste van zichzelf wensen te geven, in alle onafhankelijkheid en zonder enige inschikkelijkheid, teneinde recht en gerechtigheid na te streven.

De advocaten van Xirius streven naar:

 • Deskundigheid :
  dag na dag zetten zij door onderzoek, publicaties en conferenties hun permanente vorming verder;
 • Onafhankelijkheid en vaardigheid in hun beroep:
  zij brengen hun activiteiten tot een goed einde in volstrekte integratie met hun professionele orde en de schoonheid van de geleverde arbeid staat steeds centraal;
 • Moderniteit :
  zij zijn op zoek naar de laatste technologische verbeteringen die hun beroep kent.
 • Een duurzame verhouding met hun cliënten :
  gebaseerd op een kwaliteitsvolle wederzijdse informatie-uitwisseling, gebaseerd op loyauteit en eerbied tussen partijen.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

23-11-17

VAT on public sector activities

ERA/Academy of European Law - Trier

Christian Amand

13-11-17

ASBL, fondations, SFS, SA, SPRL(U), ... Vade Mecum du meilleur choix

Cafés-conseils organisés par l’UCM à Fayt Lez Manage

Denis Dufour

05-10-17

VAT on e-commerce

IFA - KOÇ University - Istanbul

Christian Amand

01-08-17

Peut-il être tenu compte du contexte ou de l’économie générale d’un règlement-taxe pour justifier une différence de

Note de jurisprudence publiée dans R.F.R.L. 2017/1, p. 17.

Arnaud Scheyvaerts

30-06-17

De quelques modifications législatives en matière de réclamation en impôts directs

Article publié dans la Revue Belge de la Comptabilité, juin 2017, p. 31.

Arnaud Scheyvaerts