FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Welkom bij XIRIUS, advocatenassociatie

De geschiedenis van Xirius is deze van een bevoorrechte alliantie van verschillende hoogst gespecialiseerde advocaten die een eersterangs dienstverlening promoten, in een klimaat van eerbied voor de autonomie van ieder van hen.

Elke kern van deskundigheid komt als een bevoorrechte plaats naar voor waar de cliënt persoonlijkheden ontmoet die het beste van zichzelf wensen te geven, in alle onafhankelijkheid en zonder enige inschikkelijkheid, teneinde recht en gerechtigheid na te streven.

De advocaten van Xirius streven naar:

 • Deskundigheid :
  dag na dag zetten zij door onderzoek, publicaties en conferenties hun permanente vorming verder;
 • Onafhankelijkheid en vaardigheid in hun beroep:
  zij brengen hun activiteiten tot een goed einde in volstrekte integratie met hun professionele orde en de schoonheid van de geleverde arbeid staat steeds centraal;
 • Moderniteit :
  zij zijn op zoek naar de laatste technologische verbeteringen die hun beroep kent.
 • Een duurzame verhouding met hun cliënten :
  gebaseerd op een kwaliteitsvolle wederzijdse informatie-uitwisseling, gebaseerd op loyauteit en eerbied tussen partijen.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

19-06-19

Le nouveau Code des Sociétés et des Associations

Conférence donnée à l'Université Libre de Bruxelles

Philippe T'Kint

23-05-19

Seminarie EBP — Insurance Day

Insurance Day: Marie Vastmans (fr) en Anthony Poppe (nl) geven een uiteenzetting over de toepassing van de onderhandelingsprocedures voor overheidsopdrachten van verzekeringsdiensten.

Anthony Poppe, Marie Vastmans

30-04-19

Seminarie EBP — Construction Day

Marie Vastmans (fr) en Anthony Poppe (nl) geven een uiteenzetting over de aansprakelijkheid van aannemers en onderaannemers met aandachtspunten met betrekking tot overheidsopdrachten.

Anthony Poppe, Marie Vastmans

23-04-19

Seminarie By-Experts — De publieke sector en haar verzekeringen

Cyrille Dony (fr) en Anthony Poppe (nl) geven een uiteenzetting over de gunning van een overheidsopdracht van verzekeringsdiensten

Cyrille Dony, Anthony Poppe

01-04-19

Actualités 2018 en matière de taxes provinciales et communales

Participation à l'ouvrage "Le droit fiscal en Belgique - édition 2019", Anthémis.

Jean-Pierre Magremanne