FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Anthony Poppe

Advocaat - Publiek, grondwettelijk en administratief recht; (Sociaal) Ambtenarenrecht; Overheidsopdrachtenrecht; Gezondheidsrecht Advocaat Xirius

Anthony Poppe is advocaat aan de Balie te Brussel en vennoot bij Xirius Public.

Hij beoefent het publiek en administratief recht. Zijn focus ligt op overheidsopdrachten, gezondheid, lokale besturen en ambtenarenrecht.

Buiten zijn activiteit als advocaat, treedt hij regelmatig op als lesgever voor de vzw ESIMAP (studie-, diensten- en informatiecentrum inzake overheidsopdrachten) belast met het verstrekken van opleidingen betreffende overheidsopdrachten.

Als spreker neemt hij regelmatig deel aan studiedagen over verschillende vragen van grondwettelijk en administratief recht en schrijft ook bijdragen over onderwerpen in zijn voorkeursdomeinen.

Hij geeft ook in house opleidingen aan zijn cliënten met betrekking tot overheidsopdrachten.

Hij is medewerker van het tijdschrift Administration Publique.

Hij is lid van de vzw  « Genootschap Advocaten Publiekrecht ».

Hij verstrekt zijn diensten in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

23-05-19

Seminarie EBP — Insurance Day

Insurance Day: Marie Vastmans (fr) en Anthony Poppe (nl) geven een uiteenzetting over de toepassing van de onderhandelingsprocedures voor overheidsopdrachten van verzekeringsdiensten.

30-04-19

Seminarie EBP — Construction Day

Marie Vastmans (fr) en Anthony Poppe (nl) geven een uiteenzetting over de aansprakelijkheid van aannemers en onderaannemers met aandachtspunten met betrekking tot overheidsopdrachten.

23-04-19

Seminarie By-Experts — De publieke sector en haar verzekeringen

Cyrille Dony (fr) en Anthony Poppe (nl) geven een uiteenzetting over de gunning van een overheidsopdracht van verzekeringsdiensten