FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Arnaud Scheyvaerts

Advocaat - Algemene fiscale praktijk; Fiscale geschillen; Locale belastingen Advocaat Xirius

Arnaud Scheyvaerts is sinds 2006 advocaat fiscalist te Brussel en heeft zich door de Franse Orde van advocaten aan de balie van Brussel de titel van specialist inzake fiscaal recht horen toekennen

Hij werkt sedert 2008 mee bij het Kantoor Marlière, Magremanne & Amand.

Hij is houder van een rechtenlicentie van het Université catholique de Louvain. (UCL)

Hij behaalde zijn diploma « Master in fiscaal recht » in de Solvay Bussiness school.

Hij is gespecialiseerd in fiscaal recht en werkt mee met Jean-Pierre Magremanne en Marc Marlière.

Hij beoefent het fiscaal recht, zowel de directe belastingen (de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners, de rechtspersonenbelasting) als de indirecte belastingen (BTW, registratierechten, successierechten, enz.). Hij is eveneens gespecialiseerd in regionale, provinciale en gemeentelijke fiscaliteit. 

De verleende diensten omvatten zowel het advies, de planning, het onderhandelen als het voeren van het administratief of gerechtelijk fiscaal contentieux.

Hij is co-auteur van "Manuel de Procédure fiscale" ( Anthemis Ed. , 2015 , 955 pag.) en het boek "Le droit fiscal en Belgique" ( Anthemis Ed. , 2009-2015 ). Hij is tevens lid van het redactiecomité  van het tijdschrift “Revue de Fiscalité Régionale et Locale” (Larcier  ed.) en auteur van diverse artikelen op het vlak van directe-, regionale- en lokale belastingen van diverse fiscale tijdschriften. Verder staat hij in voor het onderwijs nabij CeFIAD waar hij de procedure voor de lokale en regionale belastingen doceert. Hij komt tenslotte tussen als spreker op diverse conferenties over belastingen.

Hij verstrekt zijn diensten in het Frans.

 

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

01-04-19

Actualités 2018 en matière de taxes provinciales et communales

Participation à l'ouvrage "Le droit fiscal en Belgique - édition 2019", Anthémis.

21-12-18

La fiscalité des droits d’auteur appliquée aux professions libérales

Article paru dans le Pli Juridique n°2018/4

01-04-18

Actualités 2017 en matière de taxes provinciales et communales

Article coécrit avec Jean-Pierre Magremanne et publié dans "Le droit fiscal en Belgique - édition 2018", Anthemis, 2018

01-08-17

Peut-il être tenu compte du contexte ou de l’économie générale d’un règlement-taxe pour justifier une différence de

Note de jurisprudence publiée dans R.F.R.L. 2017/1, p. 17.

30-06-17

De quelques modifications législatives en matière de réclamation en impôts directs

Article publié dans la Revue Belge de la Comptabilité, juin 2017, p. 31.