FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Cyrille Dony

Advocaat - Advocaat Xirius

Cyrille Dony is advocaat bij de Franse Balie te Brussel sinds 1 januari 2010 en is deel van het Kantoor Xirius sinds oktober 2016. 

Hij heeft in zijn bezit een Master in recht van de UCL (Université Catholique de Louvain), met als specialisatie "Staat en Europa".

Als medewerker van Marie Vastmans beoefent Cyrille Dony het administratief en grondwettelijk recht in de breedste betekenis en spitst hij voornamelijk zijn activiteiten vooral toe op het domein van de overheidsopdrachten (advies inzake overheidsopdrachten en geschillen inzake overheidsopdrachten) en de publieke overeenkomsten in de ruime zin.

In het kader van zijn dagelijkse activiteiten inzake overheidsopdrachten, staat Cyrille Dony toewijzende overheden alsook ondernemingen bij, zowel in de fase van ontwikkeling van overheidsopdrachten als in de toewijzing of uitvoering ervan, of het nu gaat over overheidsopdrachten van werken, leveringen of diensten. Hij komt eveneens tussen in het kader van geschillen met betrekking tot overheidsopdrachten (toewijzing en uitvoering van overheidsopdrachten).

Cyrille Dony was assistent in het « Centre de recherche sur l’Etat et la Constitution » (CRECO) van de Université Catholique de Louvain van 2009 tot 2010. Tijdens deze periode heeft hij praktische werken onderwezen in grondwettellijk recht en in media recht.

Hij verstrekt zijn diensten in het Frans, in het Engels en in het Nederlands.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

23-04-19

Seminarie By-Experts — De publieke sector en haar verzekeringen

Cyrille Dony (fr) en Anthony Poppe (nl) geven een uiteenzetting over de gunning van een overheidsopdracht van verzekeringsdiensten