FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Diego Gutierrez Caceres

Advocaat - Advocaat Xirius

Diego Gutierrez Caceres, behaalde zijn diploma master in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles (ULB).

Hij is advocaat sedert 1 september 2011 en heeft Xirius vervoegd op 1 oktober 2015.

Hij heeft een voorkeur voor het grondwettelijk en administratief recht. Diego Gutierrez Caceres is meer bepaald gespecialiseerd in het ambtenarenrecht (o.m. statuut, bezoldiging, evaluatie en tucht).

Hij verleent adviezen en voert procedures.

Naast zijn activiteiten als advocaat, zetelt hij, sedert augustus 2012, in het Rechtsprekend College van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (administratieve rechtbank bevoegd inzake verkiezingsgeschillen).

Daarnaast werd hij, in januari 2015, benoemd om te zetelen in de Commissie voor tuchtzaken voor de Gerechtsdeurwaarders.
Hij beoefent in het Frans en spreekt vloeiend Spaans.