FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Marie Vastmans

Advocaat - Gezondheidsrecht; Overheidsopdrachtenrecht; Publiek, grondwettelijk en administratief recht Advocaat Xirius

Marie Vastmans is sinds 2000 advocaat bij de balie van Brussel.

Van de Franse orde van advocaten van de balie van Brussel kreeg ze de titel van gespecialiseerd advocaat in publiek, grondwettelijk en administratief recht toegekend

Zij is houder van een licentie in de rechten, richting publiekrecht en administratief recht, van de Université Libre de Bruxelles (2000), alsook van een diploma gespecialiseerde studies publiekrecht en administratief recht van de Université Libre de Bruxelles (2003).

Zij heeft tevens een grondige opleiding Europees recht (Advanced Community Law Training Programme) gevolgd bij het College van Europa (2005).

Als advocaat gespecialiseerd in het administratief recht in de breedste betekenis, spitst Marie Vastmans haar activiteiten vooral toe op het domein van de overheidsopdrachten (advies inzake overheidsopdrachten en geschillen inzake overheidsopdrachten) en de publieke overeenkomsten in de ruime zin (concessies, PPP,…). 

In het kader van haar dagelijkse activiteiten inzake overheidsopdrachten, staat Marie Vastmans toewijzende overheden alsook ondernemingen bij, zowel in de fase van ontwikkeling van overheidsopdrachten als in de toewijzing of uitvoering ervan, of het nu gaat over overheidsopdrachten van werken, leveringen of diensten. Zij komt eveneens tussen in het kader van geschillen met betrekking tot overheidsopdrachten (toewijzing en uitvoering van overheidsopdrachten).

Buiten haar activiteit als advocaat, is zij beheerder van de v.z.w. ESIMAP (studie-, diensten- en informatiecentrum inzake overheidsopdrachten) en is zij in die hoedanigheid belast met het verstrekken van opleidingen betreffende overheidsopdrachten.

Marie Vastmans is co-auteur van het boek « Het nieuwe recht van de overheidsopdrachten in België. Van het artikel tot de praktijk » (Ed. Larcier, 2013, 1086 blz). Ze heeft ook deelgenomen aan de redactie van de besluiten van het symposium georganiseerd door de Conferentie van de Jonge Balie in samenwerking met Larcier, getiteld « De hervorming van de overheidsopdrachten ». Zij werkt mee een het aan het tijdschrift “Administration publique” (publiekrecht , grondwettelijk recht en administratief recht).

Zij verstrekt haar diensten in het Frans en in het Nederlands.

 

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

23-05-19

Seminarie EBP — Insurance Day

Insurance Day: Marie Vastmans (fr) en Anthony Poppe (nl) geven een uiteenzetting over de toepassing van de onderhandelingsprocedures voor overheidsopdrachten van verzekeringsdiensten.

30-04-19

Seminarie EBP — Construction Day

Marie Vastmans (fr) en Anthony Poppe (nl) geven een uiteenzetting over de aansprakelijkheid van aannemers en onderaannemers met aandachtspunten met betrekking tot overheidsopdrachten.

31-03-14

Les marchés publics de services

Colloque organisé par GTI Lex

Marie Vastmans

13-03-14

La réforme des marchés publics

Colloque organisé par la Conférence du Jeune Barreau

Marie Vastmans

11-03-14

La motivation, l’information et les moyens de recours

Journée ESIMAP

Marie Vastmans