Actualités
Espace client
Het stikstofdecreet is goedgekeurd in het Vlaams Parlement ondanks de bezwaren van de Raad van State.

Het stikstofdecreet is goedgekeurd in het Vlaams Parlement ondanks de bezwaren van de Raad van State.

Publié le : 25/01/2024 25 janvier janv. 01 2024

De afdeling Wetgeving van de Raad van State had op 22 januari 2024 een kritisch advies overgemaakt over de amendementen nrs. 1 t.e.m. 10 op het voorstel van Vlaams stikstofdecreet. In dit advies van de afdeling Wetgeving werd benadrukt dat de voorgestelde maatregelen niet in overeenstemming zijn met de Europese Habitatrichtlijn en werd de kritiek op een aantal sleutelelementen van het decreet herhaald.

De Raad bekritiseerde met name het gebruik van de impactscore, die de bijdrage van een project aan de stikstofbelasting op een natuurgebied aangeeft. Deze score zou immers niet pertinent kunnen worden toegepast. Daarnaast uitte de Raad bezorgdheid over de drempelwaarden, die bepalen of een bedrijf of landbouwer vrijgesteld kan worden van een milieuonderzoek, omdat deze niet representatief zouden zijn. Ook bleef de eerdere kritiek op de vergunningsverlening “op krediet”, waarbij vergunningen worden verleend zonder zekerheid over een toekomstige daling van stikstofuitstoot, bestaan.

De Vlaamse meerderheidspartijen hebben gisterenavond de tekst van het decreet evenwel goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Of het decreet lang in voege zal zijn, is maar zeer de vraag. De Boerenbond gaf immers reeds uitdrukkelijk aan het decreet te zullen aanvechten bij het Grondwettelijk Hof.

Wordt ongetwijfeld vervolgd. ✍

Auteurs

Daisy Daniels
Avocate collaboratrice-associée
XIRIUS PUBLIC, Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit de la santé, Droit social de la fonction publique , Légistique, Métiers et professions réglementés
(00)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur
Laurens De Brucker
Avocat Associé
XIRIUS PUBLIC, Droit administratif, Droit climatique, Droit constitutionnel, Droit de l'énergie, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Urbanisme et aménagement du territoire
(00)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur

Historique

<< < ... 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK