FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Anthony Poppe

Advocaat - Publiek, grondwettelijk en administratief recht; (Sociaal) Ambtenarenrecht; Overheidsopdrachtenrecht; Gezondheidsrecht Advocaat Xirius

Anthony Poppe is advocaat aan de Balie te Brussel en vennoot bij Xirius Public.

Hij beoefent het publiek en administratief recht. Zijn focus ligt op overheidsopdrachten, gezondheid, lokale besturen en ambtenarenrecht.

Buiten zijn activiteit als advocaat, treedt hij regelmatig op als lesgever voor de vzw ESIMAP (studie-, diensten- en informatiecentrum inzake overheidsopdrachten) belast met het verstrekken van opleidingen betreffende overheidsopdrachten.

Als spreker neemt hij regelmatig deel aan studiedagen over verschillende vragen van grondwettelijk en administratief recht en schrijft ook bijdragen over onderwerpen in zijn voorkeursdomeinen.

Hij geeft ook in house opleidingen aan zijn cliënten met betrekking tot overheidsopdrachten.

Hij is medewerker van het tijdschrift Administration Publique.

Hij is lid van de vzw  « Genootschap Advocaten Publiekrecht ».

Hij verstrekt zijn diensten in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

22-09-20

Tuchtprocedure politie in de praktijk

Opleiding in opdracht van ESCALA te Westerlo

17-09-20

Tuchtprocedure politie in de praktijk

Opleiding in opdracht van ESCALA te Brugge

05-05-20

Wijzigingen van overheidsopdrachten in uitvoering

Opleiding georganiseerd in opdracht van ESCALA te Gent

30-03-20

Tuchtprocedure lokale besturen in de praktijk

Opleiding in opdracht van ESCALA te Gent

25-03-20

Tuchtprocedure politie in de praktijk

Opleiding in opdracht van ESCALA te Gent