FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Astérie Mabenga

Advocaat - Advocaat Xirius

Astérie Mabenga trad in oktober 2021 in dienst bij Xirius Public.

Zij heeft een bachelor in het rechten behaald and de Université Saint-Louis te Brussel en heeft vervolgens een masterdiploma behaald in het publiek en internationaal recht aan de Université Libre de Bruxelles. Zij rondde haar opleiding ook af met een bijkomende master in het milieu- en publiek vastgoedrecht aan de Univeristé Saint-Louis te Brussel in 2021.

Als advocaat-stagiaire van Emmanuel Jacubowitz legt zij zich toe op het grondwettelik, administratief en ambtenarenrecht.

Zi is werkzaam in het Frans.