FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Claire Renard

Advocaat - Advocaat Xirius

Claire Renard is sinds september 2021 lid van de Brusselse Balie.

Ze beschikt over een masterdiploma in de rechten van de Université Ctaholique de Louvain, met als specialisatie "Staat en Europe".

Voor ze Xirius Public vervoegde werkte ze zes maanden als juriste in een O.C.M.W. in Brussel.

Zij werkt nu in het team van Marie Vastmans en wijdt het grooteste deel van haar activiteit aan de praktijk van het publiek en het administratief recht in ruime zin, en ze beoefent dagelijks het overheidsopdrachten- en overheidscontractenrecht als medewerkster van Marie Vastmans.

Ze is werkzaam in het Frans en in het Engels.