FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Julien Jouve

Advocaat - Advocaat Xirius

Julien Jouve is advocaat sinds september 2020.

Hij behaalde een masterdiploma in de rechten met afstudeerrichting Publiek Recht aan de Vrije Universiteit Brussel (2020).

Sinds 7 september 2020 is Julien ingeschreven op de lijst van stagiairs van de Nederlandstalige Balie van Brussel.

Als stagiair van Meester Patrik De Maeyer, houdt hij zich voornamelijk bezig met het publiek recht, en meer bepaald het omgevings- en energierecht. Hij houdt zich tevens bezig met het grondwettelijk en bestuursrecht.

Hij is werkzaam in het Nederlands en in het Frans.