FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Het kantoor Xirius Tax & Acquisitions

Xirius Tax & Acquisitions is gespecialiseerd in fiscaal recht.

Zijn activiteiten omvatten :

 • de vennootschapsbelasting;
 • de personenbelasting;
 • de rechtspersonenbelasting;
 • de belasting van de niet-inwoners alsook het internationaal fiscaal recht;
 • de onroerende fiscaliteit;
 • de BTW met inbegrip van de procedure voor het Gerechtshof van de EU;
 • de registratierechten en de successierechten; successie planning
 • de vermogensplanning
 • de regionale, provinciale en gemeentelijke fiscaliteit;
 • de milieufiscaliteit
 • de betrekkingen met de verschillende fiscale administraties;het fiscaal contentieux, van de controle tot en met het pleidooi
 • de aan - en verkoop van ondernemingen.

Het kantoor is eveneens gespecialiseerd in overdrachten en overnames van bedrijven en handelsfondsen.

De synergie met de groepering Xirius laat toe om, met de medewerking van het kantoor Xirius Immo, uiterst secuur advies aangaande alle aspecten van het private vastgoedrecht welke o.m. aan bod komen in familiale vermogensplanning of nog in fiscale constructies m.b.t. verwervingen van onroerende goederen (vruchtgebruik, opstal, erfpacht, enz.).

Het kantoor Xirius Public beoefent voornamelijk  het stedenbouwrecht, het milieurecht, het handelsvestigingsrecht, het onteigeningsrecht, het overheidscontractenrecht, … Zijn expertise is bijzonder waardevol voor alle administratieve aspecten m.b.t. overnames en overdrachten van ondernemingen en handelsfondsen.

Tenslotte biedt het kantoor Maingain, Rigaux et Gomrée een expertise complementair aan het fiscaal recht en de overnames, voornamelijk m.b.t. het sociaal statuut van de verloningen, van het buitenlands kaderpersoneel maar eveneens m.b.t. de herstructureringen, de fusies, de begeleiding van bedrijfsleiders, …

Het kantoor beoefent zowel in het Frans als in het Nederlands.

De advocaten van het kantoor Xirius Tax & Acquisitions